Nguyên tắc làm báo giá :

  • Có lợi cho khách hàng nhất
  • Giá cạnh tranh

chupanhsanpham1 chupanhsanpham2 chupanhsanpham3 chupanhsanpham4 chupanhsanpham5