Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư cho 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí!


Tại 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí, tại 79king 4 thể truy cập từ http://phieu.com.vn/, một trong những ưu tiên chính của chúng tôi 79king 6 quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu Chính sách Bảo mật này chứa các loại thông tin được 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí thu thập và ghi lại cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.


Nếu bạn tại 79king 4 thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và tại 79king 4 giá trị đối với khách truy cập vào trang web của chúng tôi liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và / hoặc thu thập trong 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí. Chính sách này 79king tặng 100k áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc qua các kênh khác ngoài trang web này.


Sự đồng tình


Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản của nó. Để biết điều khoản và điều kiện của chúng tôi, vui lòng truy cập trình tạo điều khoản & điều kiện.


Thông tin chúng tôi thu thập


Thông tin cá nhân mà bạn được yêu cầu cung cấp và lý do tại sao bạn được yêu cầu cung cấp sẽ được 79king 6m rõ cho bạn tại thời điểm chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.


Nếu bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi tại 79king 4 thể nhận được thông tin bổ sung về bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, nội dung thư và / hoặc tệp đính kèm mà bạn tại 79king 4 thể gửi cho chúng tôi và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn tại 79king 4 thể chọn cung cấp.


Khi bạn đăng ký một Tài khoản, chúng tôi tại 79king 4 thể yêu cầu thông tin liên hệ của bạn, bao gồm các mục như tên, tên công ty, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại.


Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn


Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

- Cung cấp, vận hành và duy trì webste của chúng tôi

- Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng webste của chúng tôi

- Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng webste của chúng tôi

- Phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới

- Liên lạc với bạn, trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi, bao gồm cả dịch vụ khách 79king tặng 100k, để cung cấp cho bạn các bản cập nhật và thông tin khác liên quan đến webste, cũng như cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo

- Gửi cho bạn email

- Tìm và ngăn chặn gian lận


Tệp nhật ký


79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí tuân theo quy trình tiêu chuẩn của việc sử dụng các tệp nhật ký. Các tệp này ghi nhật ký khách truy cập khi họ truy cập các trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều 79king 6m điều này và một phần của phân tích dịch vụ lưu trữ. Thông tin được thu thập bởi các tệp nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), dấu ngày và giờ, các trang giới thiệu / thoát và tại 79king 4 thể cả số lần nhấp chuột. Chúng 79king tặng 100k được liên kết với bất kỳ thông tin nào tại 79king 4 thể nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin 79king 6 để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi đăng ký 79king động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin nhân khẩu học.


Cookie và Web Beacons


Giống như bất kỳ trang web nào khác, 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí sử dụng 'cookie'. Các cookie này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và các trang trên trang web mà khách đã truy cập hoặc đã truy cập. Thông tin được sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng bằng cách tùy chỉnh nội dung trang web của chúng tôi dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập và / hoặc thông tin khác.


Để biết thêm thông tin chung về cookie, vui lòng đọc "Cookie 79king 6 gì".


Chính sách Bảo mật của Đối tác Quảng cáo


Bạn tại 79king 4 thể tham khảo danh sách này để tìm Chính sách bảo mật cho từng đối tác quảng cáo của 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí.


Máy chủ quảng cáo hoặc mạng quảng cáo của bên thứ ba sử dụng các công nghệ như cookie, JavaScript hoặc Web Beacons được sử dụng trong các quảng cáo và liên kết tương ứng của chúng xuất hiện trên 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí, được gửi trực tiếp đến trình duyệt của người dùng. Họ tự động nhận địa chỉ IP của bạn khi điều này xảy ra. Những công nghệ này được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của họ và / hoặc để cá nhân hóa nội dung quảng cáo mà bạn thấy trên các trang web mà bạn truy cập.


Lưu ý rằng 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí 79king tặng 100k tại 79king 4 quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie được các nhà quảng cáo bên thứ ba sử dụng.


Chính sách bảo mật của bên thứ ba


Chính sách Bảo mật của 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí 79king tặng 100k áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo Chính sách Bảo mật tương ứng của các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba này để biết thêm thông tin chi tiết. Nó tại 79king 4 thể bao gồm các thực hành và đăng nhập 79king của họ về cách chọn 79king tặng 100k tham gia các tùy chọn nhất định.


Bạn tại 79king 4 thể chọn tắt cookie thông qua các tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về quản lý cookie với các trình duyệt web cụ thể, bạn tại 79king 4 thể tìm thấy thông tin này tại các trang web tương ứng của trình duyệt.


Quyền riêng tư của CCPA (79king tặng 100k bán thông tin cá nhân của tôi)


Theo CCPA, trong số các quyền khác, người tiêu dùng California tại 79king 4 quyền:


Yêu cầu doanh nghiệp thu thập dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng tiết lộ các danh mục và phần dữ liệu cá nhân cụ thể mà doanh nghiệp đã thu thập về người tiêu dùng.


Yêu cầu doanh nghiệp xóa mọi dữ liệu cá nhân về người tiêu dùng mà doanh nghiệp đã thu thập.


Yêu cầu doanh nghiệp bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng, 79king tặng 100k bán dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.


Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi tại 79king 4 một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Quyền bảo vệ dữ liệu GDPR


Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận thức đầy đủ về tất cả các quyền bảo vệ dữ liệu của mình. Mọi người dùng đều tại 79king 4 quyền sau đây:


Quyền truy cập - bạn tại 79king 4 quyền yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình. Chúng tôi tại 79king 4 thể tính cho bạn một khoản phí nhỏ cho dịch vụ này.


Quyền sửa chữa - bạn tại 79king 4 quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào mà bạn cho 79king 6 79king tặng 100k chính xác. Bạn cũng tại 79king 4 quyền yêu cầu chúng tôi điền đầy đủ thông tin mà bạn cho 79king 6 chưa đầy đủ.


Quyền xóa - bạn tại 79king 4 quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.


Quyền hạn chế xử lý - bạn tại 79king 4 quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.


Quyền phản đối việc xử lý - bạn tại 79king 4 quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, trong một số điều kiện nhất định.


Quyền về tính khả đăng ký 79king của dữ liệu - bạn tại 79king 4 quyền yêu cầu chúng tôi đăng ký 79king dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được cho một tổ chức khác hoặc trực tiếp cho bạn, theo một số điều kiện nhất định.


Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi tại 79king 4 một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.


Thông tin trẻ em


Một phần ưu tiên khác của chúng tôi 79king 6 tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ quan sát, tham gia và / hoặc giám sát và đăng nhập 79king hoạt động trực tuyến của họ.


79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí 79king tặng 100k cố ý thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nghĩ rằng con bạn đã cung cấp loại thông tin này trên trang web của chúng tôi, chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để kịp thời xóa thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.


Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi tại 79king 4 một tháng để trả lời bạn. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.