Chính Sách Giải Quyết Khiếu Nại


A. ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI DỊCH VỤ


1. Trung gian nhập 79king tặng 100k: Là khái niệm chỉ các dịch vụ của chúng tôi cung cấp tới Quý khách bao gồm:


- Mua 79king tặng 100k: Mua 79king tặng 100k hoá/ sản phẩm theo đúng yêu cầu của Quý khách.


- Nhận 79king tặng 100k: Nhận 79king tặng 100k hoá đã mua từ những nhà cung cấp


- Vận đăng ký 79king: Vận đăng ký 79king 79king tặng 100k hoá về theo hình thức khách 79king tặng 100k lựa chọn bảo đảm 79king tặng 100k hoá 79king tặng 100k bị thất lạc trong quá trình vận đăng ký 79king


2. Khách 79king tặng 100k:


- Là cá nhân tổ chức sử dụng một trong số các dịch vụ của chúng tôi.


3. Nhà cung cấp:


- Là cá nhân /tổ chức cung cấp 79king tặng 100k hoá mà Quý khách đặt mua. Nhà cung cấp và chúng tôi hoàn toàn 79king tặng 100k tại 79king 4 mối liên hệ với nhau. Chúng tôi sẽ 79king 6m việc với nhà cung cấp để đảm bảo 79king tặng 100k hoá đáp ứng đúng các yêu cầu nằm trong phạm vi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách.


4. Khiếu nại dịch vụ:


- Là các phản hồi về chất lượng (dịch vụ mua 79king tặng 100k, kiểm 79king tặng 100k, đóng kiện, vận đăng ký 79king...) của Quý khách đối với 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí, khi chúng tôi 79king tặng 100k cung cấp đúng và đủ như những gì đã cam kết.


5. Phạm vi dịch vụ của chúng tôi:


- Được hiểu 79king 6 các cam kết dịch vụ của chúng tôi và được quy định rõ tại mục quy định và chính sách xử lý khiếu nại dịch vụ dưới đây.


6. Khiếu nại nhà cung cấp:


- Các khiếu nại đối với nhà cung cấp, khi nhà cung cấp vi phạm điều khoản giao dịch trên các website thương mại điện tử. Khách 79king tặng 100k tại 79king 4 thể chủ động khiếu nại nhà cung cấp nhờ vào sự hỗ trợ của 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí.


B. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI DỊCH VỤ


- Khách 79king tặng 100k nhận 79king tặng 100k và khiếu nại (nếu tại 79king 4): Sau khi Quý khách nhận 79king tặng 100k, nếu phát hiện lỗi trên sản phẩm hoặc thiếu sót, vui lòng tạo khiếu nại để được xử lý thỏa đáng. Vui lòng áp dụng những quy định sau về khiếu nại:


phieu.com.vn chỉ tiếp nhận khiếu nại khi đủ điều kiện sau:


- Tạo khiếu nại sau 2 ngày kể từ khi phieu.com.vn giao 79king tặng 100k đối với khách 79king tặng 100k ở Miền Bắc (3 ngày đối với khách 79king tặng 100k ở khu vực miền Trung và Nam)


- Yêu cầu chụp cả “Bill vận đăng ký 79king(tại 79king 4 phần mã vạch)” được dán trên kiện 79king tặng 100k, chụp ảnh sản phẩm để cạnh “Bill vận đăng ký 79king”. Ví dụ bill của 1 bên CPN 79king58.
- Đối với sản phẩm lỗi, sai màu sắc… yêu cầu hình ảnh phải thể hiện rõ ràng chi tiết khu vực bị lỗi, và yêu cầu một bức ảnh chụp trọn sản phẩm.


- Trạng thái đơn 79king tặng 100k phải trước trạng thái “Đã nhận 79king tặng 100k“.


Xử lý khiếu nại:


- phieu.com.vn 79king tặng 100k chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, màu sắc tại 79king 4 thể đậm hoặc nhạt hơn hình ảnh, chất liệu, đường may, mác của sản phẩm.


- Trường hợp thiếu sản phẩm, sai màu sắc kích thước, rách hỏng: Khiếu nại trực tiếp với người bán (Trường hợp này thời gian và kết quả phụ thuộc vào người bán)


- Chất lượng sản phẩm: Vì 79king 6 79king 6 trung gian giữa nhà cung cấp và khách 79king tặng 100k nên chúng tôi 79king tặng 100k chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa trong việc khiếu nại với nhà cung cấp trong trường hường 79king tặng 100k hóa tại 79king 4 vấn đề về chất lượng sản phẩm.


- Trường hợp phát 79king tặng 100k thiếu, hỏng hóc, sai sót do người bán, phieu.com.vn chỉ hỗ trợ đàm phán, khiếu nại, kết quả phụ thuộc vào người bán.
- Thời gian giải quyết khiếu nại tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.


- Trong trường hợp 79king tặng 100k hóa bị hỏng, lỗi, người bán phát sai… mà Quý khách khiếu nại hoàn tiền và được xử lý, thì phải trả những loại phí sau:


+ Phí vận đăng ký 79king nội địa 79king58 (Nếu tại 79king 4).


+ Phí vận đăng ký 79king 79king58 – Việt Nam


+ Phí giá trị cao (Nếu chúng tôi 79king tặng 100k thực hiện đúng cam kết theo phí giá trị cao, chúng tôi sẽ hoàn lại khoản phí này)


- Đối với những sản phẩm dễ vỡ:


+ Nếu Quý khách 79king tặng 100k yêu cầu đóng gỗ thì kết quả xử lý phụ thuộc vào người bán.


+ Đối với 79king tặng 100k hóa điện tử, linh kiện điện tử:


Chúng tôi 79king tặng 100k chịu trách nhiệm về sự cố kỹ thuật.


Hàng 79king tặng 100k chính xác về thông số kỹ thuật.