Quy Định Về Việc Tính Phí Lưu Kho


1. Định nghĩa


“Lưu kho hàng hóa” là chính sách dành cho tất cả Khách hàng có hàng hóa vận chuyển và lưu giữ trong kho hàng của 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí tại Việt Nam.


2. Quy định lưu kho hàng hóa


– Thời điểm nhập kho: là thời điểm hàng hóa nhập kho tại Việt Nam (Hà Nội ) và có thông tin tới Khách hàng trên 1 trong các phương tiện: website (chuyển trạng thái “Chờ giao” trên đơn); Email, SMS đến địa chỉ email và số điện thoại Khách hàng đăng ký trên hệ thống.


–  Thời điểm bắt đầu tính hàng lưu kho: Tính từ thời gian kiện 79king tặng 100k về kho cho đến thời điểm KH tạo yêu cầu giao (qua hệ thống/liên hệ trực tiếp với kho/CSKH ) và đồng thời Khách hàng phải đủ tài chính để lấy hàng ngay sau khi hệ thống chuyển trạng thái “Yêu cầu giao”


79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí có trách nhiệm lưu kho và bảo quản hàng hóa cho Khách hàng sau khi hàng nhập kho trong khoảng thời gian 7 ngày, sau 7 ngày chúng tôi bắt đầu tính phí lưu kho.


– Tính phí lưu kho:


Hàng hóa lưu kho vượt quá thời hạn nêu trên mà 79king tặng 100k tại 79king 4 lý do chính đáng sẽ được tính phí lưu kho.


Mức phí lưu kho áp dụng là:

+ Đối với kiện to (≥50kg): 20.000 VNĐ/kiện/ngày.

+ Đối với kiện nhỏ (<50kg): 10.000 VNĐ/kiện/ngày.


Phí lưu kho của đơn 79king tặng 100k sẽ được tính bằng tổng phí lưu kho của các kiện thuộc đơn 79king tặng 100k, phí lưu kho của đơn 79king tặng 100k sẽ được tính gộp vào Giá trị đơn 79king tặng 100k.3. Thanh lý hàng hóa:


Hàng hóa lưu kho quá 30 ngày tính từ thời điểm tính phí lưu kho phieu.com.vn sẽ tiến hành thanh lý hàng hóa mà 79king tặng 100k có bất kỳ trách nhiệm nào đối với hàng hóa đã thanh lý cũng như 79king tặng 100k có nghĩa vụ bồi hoàn lại tiền cọc cho đơn hàng và các khoản phí trên đơn hàng (nếu có).


Lưu ý:


–  Trường hợp Khách 79king tặng 100k đã tại 79king 4 đủ điều kiện lấy 79king tặng 100k nhưng chưa lấy mà ký gửi 79king tặng 100k tại Kho, phieu.com.vn vẫn thu phí lưu kho nhưng thời gian lưu kho 79king tặng 100k quá 15 ngày theo quy định chung.


– Trường hợp Khách 79king tặng 100k tại 79king 4 yêu cầu giao và đủ điều kiện để lấy 79king tặng 100k nhưng thời gian yêu cầu giao gần chạm mốc thời gian tính lưu kho, phieu.com.vn sẽ sắp xếp giao 79king tặng 100k theo “Chính sách Giao 79king tặng 100k cho khách 79king tặng 100k” và 79king tặng 100k tính phí lưu kho đối với các kiện 79king tặng 100k này.


– Cân nặng tính phí lưu kho là cân nặng tính phí của kiện 79king tặng 100k giao cho khách 79king tặng 100k (kiện thường hoặc kiện gỗ).


Trên đây 79king 6 một số quy định về phí lưu kho của 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn Phí. Nếu quý khách tại 79king 4 nhu cầu nhập 79king tặng 100k 79king58 và cần tham khảo thêm những thông tin hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.


Hotline: 1900.86.00.00

 

Zalo: 0965.50.00.00

 

Email: [email protected]

 

Fanpage:


Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội


 Chúc bạn thành công!