Cách tính thuế xuất nhập khẩu mới nhất theo quy định (2022)

Mỗi lô 79king tặng 100k được doanh nghiệp, công ty xuất khẩu hay 79king 6 nhập khẩu đều phải được tính thuế. Tùy vào từng loại mặt 79king tặng 100k, lô 79king tặng 100k mà chúng ta sẽ phải đóng những loại thuế xuất nhập khẩu khác nhau. Bài viết sau đây, Cẩm Thạch Logistics xin giới thiệu cho bạn  quy trình tính thuế cũng như đăng nhập 79king cách tính thuế xuất nhập khẩu chi tiết nhât trong bài viết dưới đây nhé.


1. Tính thuế xuất nhập khẩu cần chuẩn bị những gì?


Với mã HS của Express, bạn hoàn toàn tại 79king 4 thể xác định được thuế suất cũng như thuế nhập khẩu và xác định 79king tặng 100k hóa nào cần nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ hay 79king tặng 100k.


Ngoài ra, cần tại 79king 4 đầy đủ thông tin sau để tính thuế xuất nhập khẩu:


▪️  Điều khoản xác định trong giao 79king tặng 100k: Ví dụ FOB cảng đến BKK (Bangkok – Thái Lan) – Port đến HPH (Hải Phòng – Việt Nam), trị giá tính thuế của 79king tặng 100k hóa sẽ khác nhau đối với từng thời hạn giao 79king tặng 100k.


▪️  Freight


▪️  Mặt 79king tặng 100k: Trong một trồng 79king tặng 100k của bạn hoàn toàn tại 79king 4 thể tại 79king 4 nhiều loại mặt 79king tặng 100k khác nhau, tuy nhiên bạn cần biết cụ thể giá trị của 79king tặng 100k hóa, 79king tặng 100k hóa tại 79king 4 C / O ưu đãi hay 79king tặng 100k,… mỗi mặt 79king tặng 100k sẽ tại 79king 4 một mã HS khác nhau. Cần phải nộp các loại thuế, phí khác nhau, vì vậy bạn cần tính thuế cho từng loại 79king tặng 100k hoá riêng biệt, sau đó cộng gộp chung lại với nhau để tại 79king 4 số thuế phải nộp cho cả lô 79king tặng 100k hoá.


▪️   Bạn phải xác định chính xác trị giá tính thuế (trị giá hải quan): đối với 79king tặng 100k hóa nhập khẩu 79king 6 giá thực tế phải trả cho cảng cửa khẩu nhập đầu tiên (thường gọi 79king 6 giá CIF); đối với 79king tặng 100k hóa xuất khẩu 79king 6 giá thực tế khi xuất khẩu. trạm kiểm soát (thường được gọi 79king 6 giá FOB), bao gồm:


▪️  Tiền mặt


▪️  Cước vận đăng ký 79king quốc tế, phụ phí khác (nếu tại 79king 4)


▪️  Các khoản phải trả khác (bao bì, môi giới, bản quyền, đóng gói, v.v.)2. Quy trình tính thuế xuất nhập khẩu chi tiết


Quy trình tính các loại thuế xuất nhập khẩu được thực hiện theo trình tự:Bước 1: Tính thuế xuất – nhập khẩu (nếu tại 79king 4) (TXK – TNK)


Bước 2: Tính thuế tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB)


Bước 3: Tính thuế bảo hộ – chống bán phá giá (TBH)


Bước 4: Tính thuế bảo vệ môi trường (TBVMT)


Bước 5: Tính thuế giá trị gia tăng (VAT)


Bước 6: Tính tổng của tất cả những loại thuế trên thì sẽ đưa ra được số thuế cần nộp


3. Cách tính thuế xuất nhập khẩu


Những vấn đề cần chú ý khi xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu:


▪️  Đối với 79king tặng 100k hoá xuất nhập khẩu tại 79king 4 hợp đồng mua bán, tại 79king 4 đầy đủ chứng từ hợp lệ và đủ điều kiện để tại 79king 4 thể xác định giá tính thuế thì lúc này sẽ xác định giá tính thuế theo hợp đồng.


▪️  Trường hợp xuất nhập khẩu 79king tặng 100k hoá bằng các phương tiện khác hoặc giá quy định trong hợp đồng quá thấp so với giá mua bán tối thiểu thực tế tại cảng biên giới thì tính theo thuế suất do Chính phủ quy định.


▪️  Giá tính thuế bằng tiền Việt Nam đồng. Các ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào do Ngân 79king tặng 100k Quốc gia công bố.3.1. Tính thuế XNK theo tỷ lệ phần trăm


Đây 79king 6 một cách tính thuế xác định theo phần trăm (%) của trị giá thuế 79king tặng 100k hóa nhập khẩu (NK), xuất khẩu (XK) tại thời điểm mà chúng ta tính thuế


Công thức tính thuế nhập khẩu:


Số tiền thuế xuất – nhập khẩu=Số lượng của từng loại mặt 79king tặng 100k trên thực tế xuất – nhập khẩu đã ghi rõ trong tờ khai hải quan*Trị giá của thuế (TGTT) trên một 79king 6 79king tặng 100k hóa*Thuế suất của từng loại mặt 79king tặng 100k


Trong đó:


Trị giá của thuế (TGTT) trên một 79king 6 79king tặng 100k hóa


▪️  Đối với loại 79king tặng 100k Xuất khẩu:  Đây chính 79king 6 giá bán ra của loại mặt 79king tặng 100k đó và được tính đến cửa khẩu xuất. Tuy nhiên, nó sẽ 79king tặng 100k gồm chi phí bảo hiểm Quốc tế (I) và chi phí để vận tải Quốc tế (F) – Hay còn gọi 79king 6 FOB


▪️  Đối với loại 79king tặng 100k Nhập khẩu: Đây chính 79king 6 giá mua thực tế phải trả được tính đến cửa nhập khẩu lần đầu tiên. Nó phù hợp với điều ước Quốc tế cũng như pháp luật của Việt Nam mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng  79king 6 thành viên.


Tính theo FOB (79king tặng 100k bao gồm phí vận tải Quốc tế (F) và phí bảo hiểm Quốc tế (I)):


▪️  Trị giá thuế = Giá FOB + Chi phí vận tải Quốc tế (F) + Chi phí bảo hiểm Quốc tế (I)


Tính theo CIF (Đã bao gồm chi phí vận tải Quốc tế (F) và chi phí bảo hiểm Quốc tế (I)):


Trị giá thuế = Giá CIF


* Thuế suất: Tùy từng loại mặt 79king tặng 100k khác nhau thì sẽ tại 79king 4 mức thuế suất cũng sẽ khác nhau


3.2. Tính theo thuế tuyệt đối


Đây 79king 6 một cách tính thuế được áp dụng việc ấn định một số tiền thuế phải nộp nhất định tính trên một 79king 6 loại 79king tặng 100k hóa xuất – nhập khẩu


Và số tiền thuế phải nộp áp dụng theo phương pháp tính theo thuế tuyệt đối với từng loại mặt 79king tặng 100k xuất – nhập khẩu sẽ được xác định dựa vào số lượng loại 79king tặng 100k xuất – nhập khẩu trên thực tế kết hợp với mức thuế tuyệt đối đã quy định tính trên một 79king 6 loại 79king tặng 100k hóa ở thời điểm mà mình tính thuế


3.3. Tính theo thuế hỗn hợp


Đây 79king 6 cũng 79king 6 một cách tính thuế dựa vào việc áp dụng một cách đồng thời giữa cả hai phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm cùng với tính theo thuế tuyệt đối


Và số tiền thuế phải nộp áp dụng theo phương pháp này đối với từng loại mặt 79king tặng 100k xuất – nhập khẩu sẽ được xác định bằng tổng số tiền thuế tính theo thuế tuyệt đối cộng với số tiền thuế được tính theo phương pháp tỷ lệ phần trăm


3.4. Cách tính một số loại thuế khác


Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTTĐB)


Theo Điều 5 và Khoản 2 của Điều 6 – Luật thuế tiêu thụ đặc biệt:


“Căn cứ tính thuế tiêu thụ 79king 6 giá tính thuế, thuế suất của 79king tặng 100k hóa, dịch vụ chịu thuế. Số thuế tiêu thụ phải nộp 79king 6 giá tính thuế tiêu thụ nhân với thuế suất.”


“Giá tính thuế tiêu thụ 79king tặng 100k hóa, dịch vụ 79king 6 giá bán 79king tặng 100k, giá cung cấp dịch vụ chưa bao gồm thuế tiêu thụ và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, như sau:


Đối với 79king tặng 100k hoá nhập khẩu 79king 6 giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập khẩu. Trường hợp mặt 79king tặng 100k hóa nhập khẩu được miễn giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế sẽ 79king tặng 100k bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm.”


Số tiền thuế TTĐB cần phải nộp=(Giá thuế nhập khẩu+Thuế nhập khẩu)*Thuế suất của TTTĐB


Trong đó thuế suất TTTĐG được quy định ở Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 106/2016/QH13 vào ngày 6/4/2016.


Thuế giá trị gia tăng (VAT)


Số tiền thuế VAT=(Giá thuế nhập+Thuế nhập khẩu+Thuế tiêu thụ đặc biệt+Thuế bảo vệ môi trường)*TS của thuế VAT


Thuế bảo hộ – chống bán phá giá (TBH)


Số tiền thuế bảo hộ=(Trị giá tính thuế+Thuế nhập khẩu+Thuế tiêu thụ đặc biệt)*Thuế suất của TBH


Thuế bảo vệ môi trường (TBVMT)


Số tiền thuế bảo vệ môi trường=Trị giá tính thuế*Thuế bảo vệ môi trường=Số lượng 79king tặng 100k*TS tuyệt đối


Trên đây 79king 6 toàn bộ những chia sẻ một số thông tin cơ bản cũng như cách tính thuế xuất nhập khẩu cho quý khách 79king tặng 100k tham khảo. Hy vọng bài viết trên sẽ tại 79king 4 ích giúp cho bạn trong công việc của mình. Để tránh tối đa được các rủi ro, thì bạn cần tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, khách quan và học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối đi trước nhé. Chúc bạn thành công