Thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế mới nhất hiện nay 2021

Trang thiết bị y tế tại 79king 4 thể xem 79king 6 một trong các loại 79king tặng 100k hóa nhập khẩu chủ yếu của nhà nước ta. Tuy nhiên, việc nhập khẩu thiết bị y tế nhằm mục đích để trang bị cho công tác khám cũng như chữa bệnh cho các bệnh nhân nên thủ tục nhập khẩu mặt 79king tặng 100k này khá 79king 6 phức tạp. Thông thường nó sẽ đi kèm với việc tại 79king 4 liên quan đến phân loại các thiết bị cũng như giấy phép để nhập khẩu. Trong bài viết sau, sẽ chia sẻ một số thông tin về mặt 79king tặng 100k này cũng như thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế.


Thiết bị y tế 79king 6 gì?


Nói một cách dễ hiểu, chúng ta tại 79king 4 thể định nghĩa trang thiết bị y tế 79king 6 máy móc, thiết bị, dụng cụ,… được sử dụng trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên hãy tham khảo phần trích dẫn tại Điều 2 Thông tư 30/2015 / TT-BYT để tại 79king 4 thể tại 79king 4 một khái niệm chính xác hơn:


Trang thiết bị y tế 79king 6 thiết bị, dụng cụ, vật tư, hóa chất chẩn đoán in vitro và phần mềm khác nhau được chủ sở hữu sử dụng một mình hoặc kết hợp để cung cấp cho con người với một hoặc nhiều mục đích sau:– Chẩn đoán, phòng ngừa cũng như theo dõi, điều trị và giảm nhẹ bệnh tật hoặc bồi thường thương tật.


– Kiểm tra, thay thế, hiệu chỉnh hoặc hỗ trợ các quá trình giải phẫu và sinh lý.


– Duy trì, hỗ trợ sự sống.


– Kiểm soát sự thụ thai.


– Khử trùng những trang thiết bị y tế (trừ thuốc diệt côn trùng, hóa chất, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế);.


– Được chuyên dùng cho thiết bị y tế.


– Vận đăng ký 79king chuyên nghiệp cho các hoạt động y tế.


Thủ tục để phân loại thiết bị y tế


Các công ty nhập khẩu phải 79king 6m thủ tục công bố tiêu chuẩn đối với trang thiết bị y tế loại A; thủ tục đăng ký lưu hành đối với những trang thiết bị y tế loại còn lại.


- Loại A: Phải tại 79king 4 bảng phân loại thiết bị y tế


- Loại B, C, D: Ngoài cách phân loại trên, nếu 79king tặng 100k hóa thuộc danh mục 79king tặng 100k hóa thuộc thông báo 30/2015 thì doanh nghiệp nhập khẩu còn phải xin giấy phép nhập khẩu. Sau đây 79king 6 các phần liên quan đến danh sách các giấy phép và thủ tục bắt buộc đối với 79king tặng 100k hóa loại B, C và D.Quy trình để phân loại thiết bị y tế:


Bước 1: Tạo dữ liệu cá nhân, bao gồm các tài liệu sau:


+ Giấy cấp phép phân loại trang thiết bị y tế


+ Danh mục (tài liệu kỹ thuật) mô tả thông số kỹ thuật và chức năng của trang thiết bị y tế


+ Tài liệu đăng nhập 79king sử dụng


+ Nhà sản xuất thiết bị y tế công bố phiên bản tiêu chuẩn áp dụng


+ Chứng chỉ hợp lệ về tiêu chuẩn quản lý chất lượng


+ Chứng nhận phân loại thiết bị và được lưu hành tự do; chứng nhận hợp quy (nếu tại 79king 4)


Bước 2: Nộp hồ sơ tại Viện Kỹ thuật Trang thiết bị Y tế.


Bước 3: Chờ phản hồi và thêm các chỉnh sửa nếu cần


Bước 4: Lấy kết quả phân loại


Hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký lưu hành. Ngoài ra, đối với 79king tặng 100k hóa B, C, D, ngoài các loại trên, nếu thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu thì bạn cũng cần phải xin giấy phép nhập khẩu.Thủ tục để đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế


Thủ tục cấp mới số đăng ký bán 79king tặng 100k miễn phí cho trang thiết bị y tế loại B, C và D


Hồ sơ đăng ký lưu hành số lượng trang thiết bị y tế miễn phí bao gồm các tài liệu sau:


- Công văn đề nghị cấp số lưu hành mới.


- Phân loại thiết bị y tế; Khóa học xuất nhập khẩu của trường Đại học Ngoại thương.


- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng vẫn tại 79king 4 giá trị tại thời điểm nộp đơn, trừ trường hợp đã được một trong các quốc gia hoặc tổ chức quản lý cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.


- Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế tại cơ sở đăng ký lưu hành còn hiệu lực khi nộp hồ sơ.


- Giấy chứng nhận đủ điều kiện được bảo hành do chủ sở hữu của thiết bị y tế cấp.


- Giấy chứng nhận cấp phép lưu hành còn hiệu lực đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu.


- Giới thiệu khái quát về công nghệ thiết bị y tế Việt Nam.


- Tài liệu mô tả chức năng và thông số kỹ thuật của trang thiết bị y tế.


- đăng nhập 79king sử dụng những thiết bị y tế.


- Mẫu nhãn sử dụng khi trang thiết bị y tế được lưu hành tại Việt Nam.


- Trang thiết bị y tế loại C, D thâm nhập vào cơ thể người: tóm tắt số liệu thử thuốc trên lâm sàng và kết quả thử thuốc trên lâm sàng, trừ những loại thiết bị y tế đã được miễn trừ theo quy định.


- Đối với các loại thiết bị y tế chẩn đoán in vitro loại C và D, ngoài các trường hợp miễn trừ, cần phải tại 79king 4 thêm chứng chỉ kiểm tra.


- Đăng ký được cho phép lưu hành những thiết bị y tế nhằm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng cần bổ sung thêm: giấy chứng nhận hợp quy.


- Đối với những loại thiết bị y tế sử dụng 79king 6m dụng cụ đo lường, phải phê duyệt mẫu theo quy định của Luật đo lường.


- Thời hạn giấy phép: Số đăng ký tại 79king 4 thời hạn 5 năm, trong thời gian này doanh nghiệp tại 79king 4 thể tự do nhập khẩu.Thủ tục để xin cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế


Bộ trưởng Bộ Y tế chính 79king 6 người tại 79king 4 quyền quyết định việc cấp mới cũng như gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, hủy bỏ giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ trưởng tại 79king 4 thể ủy quyền cho Thứ trưởng, Tổng cục trưởng ký quyết định phê duyệt.


Hồ sơ cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế nộp tại Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế – Bộ Y tế bao gồm các tài liệu sau:


- Xin giấy phép nhập khẩu (theo mẫu)


- Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (bản sao tại 79king 4 chứng thực)


- Chứng chỉ hợp lệ về quản lý chất lượng quốc tế ISO của nhà sản xuất


- Giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế nhập khẩu tự do tại 79king 4 giá trị pháp lý


- Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối hợp pháp cho nhà nhập khẩu (theo mẫu)


- Danh mục mô tả những chức năng cũng như thông số kỹ thuật của thiết bị.


- Tài liệu mô tả phân loại trang thiết bị y tế nhập khẩu bằng tiếng Việt (theo bảng)


- Đánh giá lâm sàng các thiết bị y tế và đăng nhập 79king sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất


- Nếu hồ sơ hợp lệ và đáp ứng các điều kiện, Bộ Y tế sẽ cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị chẩn đoán y tế thời hạn trong vòng 15 ngày tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


- Nếu 79king tặng 100k cấp Giấy phép nhập khẩu, Bộ Y tế phải tại 79king 4 văn bản để trả lời 79king 6 nhập khẩu.


Quy trình 79king 6m thủ tục nhập khẩu thiết bị y tế


Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận cho phép nhập khẩu


Bước 2: Nộp hồ sơ tại những cơ quan hải quan


Bước 3: Hoàn thành các thủ tục


Về hồ sơ hải quan, bao gồm các chứng từ chủ yếu như hóa đơn thương mại, vận đơn, hóa đơn bảo hiểm, vận đăng ký 79king 79king tặng 100k hóa,… Ngoài ra, theo phân loại 79king tặng 100k hóa, hồ sơ hải quan bổ sung các chứng từ sau:


– Đối với những thiết bị y tế loại A:


+ Tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn do sở y tế các tỉnh, thành phố cấp.


+ Phân loại thiết bị y tế


+ Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu số cấp phép lưu hành (nếu 79king 6 nhập khẩu 79king tặng 100k phải 79king 6 chủ sở hữu số lưu hành).


– Đối với những thiết bị y tế thuộc loại B, C, D và thuộc danh mục kèm theo Thông báo số 30/2015 / TT-BYT phải nộp thêm phí:


+ Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp theo số 30/2015 / TT-BYT;


+ Phân loại thiết bị y tế


– Đối với trang thiết bị y tế thuộc nhóm B, C, D và 79king tặng 100k tại 79king 4 trong Danh mục trang thiết bị y tế công bố ngày 30/2015 / TT-BYT, 79king 6 nhập khẩu phải cung cấp bản sao Bảng phân loại trang thiết bị y tế.


Dịch vụ nhập khẩu thiết bị y tế 79KING 6 Link Nhà Cái 79KING Casino Tặng 79K Miễn PhíĐứng trước thị trường xuất nhập khẩu tại 79king 4 vô số 79king 6 cung cấp dịch vụ


Địa chỉ: Hoàng Mai, Hà Nội