chupspvatly

chupanhcongty

chupanhquangcao

chupanhcongty

 

 

Quy trình làm việc
 
B1: Khách hàng Thống nhất bố cục, concept với Studio trước khi chụp ảnh, sản phẩm …
 
B2: Yêu cầu chuẩn bị đối với khách hàng
 
– Đối với những khách hàng muốn chụp sản phẩm tại cơ sở, cửa hàng
Khách hàng vui lòng chuẩn bị những đồ dùng cần thiết, sắp xếp sản phẩm cần chụp theo bố cục, concept đã thỏa thuận và thống nhất trước với Studio.
 
B3 : Ký hợp đồng chụp sản phẩm
 
–  Hai bên sẽ thống nhất số lượng sản phẩm hoặc thời gian chụp để quy ra giá trị hợp đồng và và tiến hành ký hợp đồng trước khi chụp. Khách hàng vui lòng thanh toán trước 50% giá trị hợp đồng. Sau khi khách hàng nhận ảnh, thanh toán nốt số tiền còn lại
 
B4: Tiến hành  chụp ảnh
 
– Trong quá trình chụp ảnh nếu có phát sinh chi phí về số lượng sản phẩm hoặc yêu cầu chụp thêm số lượng ảnh. Quý khách vui lòng bổ sung chi phí vào hợp đồng.
 
B5 : Studio tiến hành chỉnh sửa ảnh của khách như đã thỏa thuận trước. Thời gian trả ảnh từ 1-2 ngày ( Không tính ngày chủ nhật ) 
 
Lưu ý : Với trường hợp chụp tại cửa hàng cơ sở kinh doanh. Nếu khách hàng không chuẩn bị hoặc chuẩn bị concept , bố cục như đã thỏa thuận. Khách hàng vui lòng thanh toán thêm 10% giá trị hợp đồng 

 

Bước 1 : Khách hàng liên hệ số hotline : 0968 188 366

– Số lượng ảnh chụp

– Yêu cầu ảnh chụp

Bước 2 : Chốt thông tin

– Số hotline liên hệ

– Địa chỉ chụp

– Thời gian chụp

Bước 3 : Thực hiện

Studios.vn sẽ cho thợ ảnh và dụng cụ chụp hình đến tận nơi khách hàng chụp ảnh

Bước 4 : Thanh toán khi chụp xong

Bước 5 : Nhận ảnh qua email

Miễn phí :

– chỉnh sửa PTS ảnh

– Đóng Logo vào ảnh

– Chỉnh sửa kích thước ảnh và đổi tên hàng loạt