10 kỹ năng photoshop cho người mới học không thể không biết ( Phần 2 )

Tiếp tục với những hướng dẫn và các kỹ năng photoshop cho người mới học, phieu.com.vn tiếp tục hướng dẫn những kỹ năng photoshop dành cho người mới học để nắm được những kỹ năng chỉnh sửa ảnh quan trọng.  Loại bỏ các hình: Healing Brush or Content-Aware Fill Việc bạn có thể xóa khuyết …

10 kỹ năng photoshop cho người mới học không thể không biết ( Phần 2 ) Read More »