Tư vấn

Nhìn lại thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc tại Nam Phi trong một cuộc triển lãm thần thoại độc đáo.

  • phieu 
  • Tư vấn

Nghệ sĩ nổi tiếng gốc Nam Phi Athi-Patra Ruga vừa tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên của mình tại Anh. Cuộc triễn… Đọc tiếp »Nhìn lại thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc tại Nam Phi trong một cuộc triển lãm thần thoại độc đáo.